รองโฆษก ตร. เผย ข้อมูลบิดเบือน ธนาคารกรุงไทย เปิดสินเชื่อใหม่ 5,000 บาท อนุมัติไวใน 5 นาที

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อมูลข่าวบิดเบือน กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์และในกลุ่มเฟซบุ๊ก ระบุว่า ธนาคารกรุงไทย เปิดสินเชื่อใหม่ ให้ยืม 5,000 บาท อนุมัติไวใน 5 นาที

โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กับธนาคารกรุงไทย พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน และชี้แจงว่า เว็บไซต์ดังกล่าวนำข้อมูลของ สินเชื่อกรุงไทยใจดี และสินเชื่อกรุงไทย Smart Money มานำเสนอรวมกัน โดยให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน ขาดการแจ้งคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ

โดยเฉพาะสินเชื่อกรุงไทยใจดี ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ และเรียนเชิญลูกค้าผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น อีกทั้งการพิจารณาให้สินเชื่อการคำนวณวงเงินสินเชื่อ และอัตราผ่อนชำระ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  1. วงเงินกู้หมุนเวียนสำรองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  2. อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้
  3. ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  4. ในกรณีที่มีวงเงินหมุนเวียนแล้วไม่ใช้วงเงิน ยังไม่เสียดอกเบี้ย
  5. ฟรีค่าธรรมเนียม

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น คือ ต้องเป็นพนักงานประจำที่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร และ ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปพลิเคชัน ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

ส่วนสินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ/เงินเดือน และผู้ประกอบการร้านค้าย่อย ซึ่งสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ/เงินเดือน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี และผู้ประกอบการร้านค้าย่อย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี และลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้ ตั้งแต่ 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น ต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ/เงินเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน โดยเอกสารที่ใช้สมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ และ Statement โดยบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ/เงินเดือน ใช้ Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี) เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อปิดชำระหนี้สินเชื่อ

ดังนั้น ข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากพบเพจเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ที่แอบอ้างเป็นธนาคาร หรือพบเหตุผิดปกติ สามารถแจ้งผ่าน Facebook Fanpage Krungthai Care และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com, เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER, ทวิตเตอร์ @AFNCThailand, ไลน์ @antifakenewscenter, ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ