โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านดอนขี้เหล็ก จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านดอนขี้เหล็ก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนของ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” กับการทำงานเชิงรุก เข้าไปคลุกคลีกับคนในชุมชน สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือ จนเกิดเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสพ ป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ และสร้างระบบนิเวศที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน

เพราะ “ผู้เสพ” คือ “ผู้ป่วย”

“โอบอุ้ม รองรับ เพื่อสร้างความสุข

ชมคลิป

https://fb.watch/8GBbGw8t-N/