โฆษก ตร. เผยกรณีข้อวิจารณ์คำสั่งให้ตำรวจเชิญชวนชาวบ้านเคารพธงชาติที่สถานีตำรวจทุกเช้า เป็นการเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างจิตสำนึก “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” อย่างไรก็ตามเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จึงยกเลิกการดำเนินการไปก่อน

ยกเลิกการดำเนินการไปก่อน

พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีเพจเฟซบุ๊ก “พระจันทร์ ลายกระต่าย” เผยแพร่หนังสือบันทึกข้อความที่อ้างว่าเป็นของ ผบก.ภ.จว.แห่งหนึ่ง ระบุถึงเรื่องการปล่อยแถวสายตรวจนอกสถานีตำรวจว่า ให้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่รู้จักคุ้นเคย มาร่วมเคารพธงชาติที่สถานีตำรวจด้วย โดยให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ 1 นาย เชิญชวนประชาชนอย่างน้อย 2 คน ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้

1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตรวจสอบไปยังตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โดยในกรณีดังกล่าวเป็นการให้ข้าราชการตำรวจเชิญชวน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึก “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ร่วมกัน

2.นอกจากนี้ยังเป็นการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้ามา “มีส่วนร่วม” ในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนรับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวได้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวไปก่อน โดยยังคงไว้ซึ่งการประสานความร่วมมือ ระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการมีส่วนร่วมดำเนินงาน เพื่อพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคน และในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ก็ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อไป