ผบ.ตร. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “แทนใจ” ของขวัญแทนคำขอบคุณ แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ขยัน อดทน และทุ่มเท

พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชัน “แทนใจ” ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยจัดทำขึ้นจากแนวความคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการเปลี่ยนระบบด้านสวัสดิการและฐานข้อมูลกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล

อีกทั้งเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารสำคัญ และสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ ระบบการดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการ การประเมินขั้น สิทธิฌาปนกิจสงเคราะห์ ระบบการคำนวณเงินเยียวยากรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ หลักสูตรการฝึกอบรมนอกหน่วย รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ในการพัฒนาและยกระดับสวัสดิการของตำรวจและครอบครัว โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

แอปพลิเคชัน “แทนใจ” จะช่วยให้การบริหารจัดการสวัสดิการและการส่งข่าวสารภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายและโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของหน่วยงาน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการขับเคลื่อนการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้เข้าถึงและได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น อันจะเป็นการลดภาระและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีกำลังกายและใจในการออกไปดูแลสังคมได้อย่างดีขึ้นด้วย ซึ่งถือเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ขยัน อดทน และทุ่มเท

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “แทนใจ (TANJAI)” ได้ผ่านระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านทาง App Store และ Android  ผ่านทาง Play Store

สำหรับระบบปฏิบัติการของ HUAWEI สามารถใช้ได้ทั้ง Play Store และ HUAWEI APP Gallery โดยค้นคำว่า “แทนใจ” หรือสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์แนบท้ายนี้

สำหรับ iOS

• https://apps.apple.com/th/app/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0% B9%83%E0%B8%88/id1587479777?l=th

สำหรับ Play Store

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tanjaicard.defa