พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เผยกรมบัญชีกลาง ยืนยัน ยังไม่ปรับการคำนวณเงินบำนาญของข้าราชการ ข้าราชการวิสามัญ ลูกจ้างที่เกษียณ

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลข่าวปลอม กรณีที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมบัญชีกลางปรับการคำนวณเงินบำนาญของข้าราชการ ข้าราชการวิสามัญ ลูกจ้างที่เกษียณ จะได้รับสิทธิ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อความที่มีการเผยแพร่ที่ระบุว่า มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินบำนาญข้าราชการ โดยคำนวนเงินเดือนสุดท้าย × อายุราชการ หาร30 นั้น ไม่เป็นความจริง กรมบัญชีกลางยังคงคำนวณบำนาญตามสูตรเดิม ซึ่งคำนวณตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 คือ เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หาร 50 (ไม่เกินเงินเดือน เดือนสุดท้าย) และตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (สมาชิก กบข.) คือ เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หาร 50 (ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย)

สำหรับเงินเพิ่มจากอัตราบำนาญ คือเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) รัฐบาลไม่มีนโยบายให้ดำเนินการใด ๆ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลการจ่ายเงินบำนาญเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ที่ https://youtu.be/11R3_Ob_AkI

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th  หรือโทร. 1689

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่านช่องทาง ได้แก่

เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com

เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER

ทวิตเตอร์ @AFNCThailand

ไลน์ @antifakenewscenter

ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87

และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ