สู้ไปด้วยกัน!! ตำรวจติวเข้ม “ผู้ประกอบการ-ร้านอาหาร” พื้นที่สีฟ้า-นำร่องท่องเที่ยว เข้มมาตรการลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

จากกรณีที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 17/2564 พิจารณาเห็นชอบตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 สธ.เสนอแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 และเสนอการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต เป็นพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) เตรียมเปิดให้มีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 อนุญาตให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไม่เกินเวลา 21:00 น. นั้น

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องมาหารือทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดตามประกาศคำสั่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องการปฏิบัติของตำรวจให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย

ส่วนกรณีพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีข้อกำหนดเปิดให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 21:00 น. แต่สามารถรับประทานอาหารต่อได้นั้น ให้ตำรวจไปประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยให้ยึดหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ควบคู่กันไป แต่สำหรับการมั่วสุมปาร์ตี้ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรค ให้เจ้าหน้าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกกรณี

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนพบเบาะแสการมั่วสุมอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถแจ้งไปยังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง