ตำรวจ สน.ทองหล่อ ตรวจคืนแรก ที่กำหนดให้ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมาตรฐาน SHA สามารถ จำหน่าย และ ให้ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านได้ จนถึงเวลา 21:00 น.

ทีมข่าว Police Online ติดตามตำรวจ สน.ทองหล่อ ตรวจสอบคืนแรก ที่ศบค. กำหนดให้มีการขาย และ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ในพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) ได้แก่กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

สำหรับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 อนุญาตให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไม่เกินเวลา 21:00 น.

แต่เนื่องจากร้านอาหารหลายร้านในย่านทองหล่อ ยังคงรอที่จะได้รับมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อน ผู้ประกอบการจึงยังไม่สามารถให้ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

ซึ่งระหว่างทีมข่าว Police Online ติดตามการตรวจของ ตำรวจ สน.ทองหล่อในคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ไม่พบผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน

มาตรฐาน Safety & Health Administration  (SHA) เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ ตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่นเรื่องลงทะเบียน และได้รับการประเมินด้านมาตรการป้องกันและความสะอาด ซึ่งจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน มีร้านอาหารประมาณ 1,350 ร้าน ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว

โดยร้านที่ได้รับมาตรฐาน SHA หลังเวลา 21:00 น. แล้ว ลูกค้าจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อในร้านไม่ได้ต้องเททิ้ง หรือ นำกลับบ้าน

แต่ยังสามารถสั่งอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ไร้แอลกอฮอล์ได้จนกว่าร้านจะปิด

ชมคลิป

https://www.facebook.com/225217524207691/posts/4695375007191898/?app=fbl