พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เผย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยัน ข่าวปลอม กรณีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ paypal

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยัน ข่าวปลอม กรณีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ paypal

โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมสรรพากร ซึ่งชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ และอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศ ที่มีรายรับเกิน กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ให้แก่กรมสรรพากร โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท Paypal ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศ ที่มีรายรับเกิน กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ให้แก่กรมสรรพากร

แต่ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท Paypal ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่านช่องทาง ได้แก่
เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com
เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER
ทวิตเตอร์ @AFNCThailand
ไลน์ @antifakenewscenter
ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87
และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ