พ.ต.อ.สิทธิพงษ์ หัสรังษี ผู้กำกับการ สภ.ละงู ประชุมกับ Big 6 “ภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม” และลงพื้นที่สำรวจและวางแผน ร่วมกับ ธุรกิจ ร้านค้า รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้มาร่วมเป็นส่วนสำคัญของ สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การขับเคลื่อนโครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ได้เข้าสู่ระยะที่ 2 ของโครงการ ที่จะทำให้มีพื้นที่ Smart Safety Zone 4.0 เกิดขึ้นในทุกจังหวัด  หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัว 15 พื้นที่นำร่อง ในเมืองเศรษฐกิจ และย่านการค้าสำคัญ ในระยะที่ 1 ไปแล้ว

สภ.ละงู ได้รับมอบหมายจากตำรวจภูธรจังหวัดสตูล พัฒนาให้พื้นที่ 1.92 ตารางกิโลเมตร ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เข้าสู่ โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0  

พ.ต.อ.สิทธิพงษ์  หัสรังษี ผู้กำกับการ สภ.ละงู  จึงลงพื้นที่ พูดคุยกับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าของร้านทองในเขตเทศบาลตำบลกำแพง หนึ่งในเป้าหมายคือ การเชื่อมโยงสัญญานกล้องวงจรปิดที่มีในร้าน เข้ากับศูนย์ปฏิบัติการและควบคุม (CCOC) ของสภ.ละงู

จากเดิมที่ เมื่อเกิดเหตุตำรวจต้องมาขอดูภาพจากทางร้าน แต่เมื่อเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดเข้าด้วยกันแล้ว การติดตามคลี่คลายคดีอาชญากรรมในพื้นที่จะรวดเร็วขึ้น

ไม่ใช่เพียงแต่สำรวจพื้นที่จริง ผู้กำกับการ สภ.ละงู ยังร่วมประชุมกับ Big 6 ภาคเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม อันประกอบด้วย

1.หน่วยงานตำรวจ

2.ภาคประชาชน

3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.ภาคธุรกิจ 

5.หน่วยงานภาครัฐ

และ 6.สื่อมวลชนในพื้นที่ 

ในการประชุม Big 6 ของ สภ.ละงู พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยน และ ระดมความคิดในการจัดการ  สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ของ สภ.ละงู  ซึ่งพื้นที่ขนาด 1.92 ตารางกิโลเมตรนี้เป็นย่านการค้า มี ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และอยู่ใกล้กับท่าเรือท่องเที่ยว จึงต้องสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อความมั่นใจของประชาชน

พ.ต.อ.สิทธิพงษ์ บอกว่า การประชุมร่วมกับ Big 6 ก็เพื่อสร้างความร่วมมือ กับภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ “วันนี้ สภ.ละงูได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนที่จัดอบรม เครือข่ายภาคีประชาชน ที่เรียกว่า Big 6 เกี่ยวกับการแจ้งข่าวอาชญากรรม และได้มีการประสาน ร้านค้า ร้านทอง ธนาคาร ที่อยู่ในเขตเซฟตี้โซน ได้ทราบถึงโครงการนี้ เพื่อการทำงานร่วมกัน”

จากแนวนโยบายของ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข สู่ สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ระยะแรก นำร่องใน 15 พื้นที่  วันนี้สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ได้ก้าวสู่ระยะที่ 2  ซึ่งไม่เพียงแต่ความทันสมัย ตามรูปแบบเมืองอัจฉริยะเท่านั้น ที่สำคัญคือ ความร่วมมือระหว่างตำรวจกับทุกฝ่าย

พ.ต.อ.สิทธิพงษ์ บอกว่า “ขอให้ประชาชนทั้งในเขตเซฟตี้โซน และนอกเขต เชื่อมั่นว่าข้าราชการตำรวจ สภ.ละงู ทุกนาย จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยความเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม นำหน้าการปรามปราม ตามนโยบายของ ผบ.ตร. เพื่อความผาสุกของประชาชนในเขตพื้นที่นะครับ”

มาร่วมกันก้าวสู่ ก้าวต่อไปของ สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0

ที่จะป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก

และสร้างสังคมที่ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

ชมคลิป

https://fb.watch/9e32-Xd7I7/