พาชมแฟลตตำรวจ สน.หัวหมาก หลังรีโนเวท เพิ่มเติมด้วยการ สร้างลานกีฬา ลู่วิ่ง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากแนวคิดที่ต้องการจะพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ และด้วยความใส่ใจของผู้บังคับบัญชา
นำมาสู่ “โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่” ซึ่ง พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายไว้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ การพัฒนาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจ เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ ขยัน อดทน และทุ่มเท โดย ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ ดำเนิน “โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่” ในหลายพื้นที่ ซึ่งรวมทั้งการปรับปรุงที่พักอาศัย แฟลตตำรวจ ของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก (สน.หัวหมาก)

พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก มอบหมาย ด.ต.สมบัตร์ น้ำชัยศรี ผบ.หมู่(จร.) สน.หัวหมาก เป็นหนึ่งในคณะทำงาน พัฒนา ซ่อมแซม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก ให้มีการปรับปรุงที่พัก แฟลตตำรวจ ที่มีการจัดระเบียบห้องพักใหม่ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ขอความร่วมมือไม่วางสิ่งของไว้หน้าห้องพัก

การทาสีใหม่ให้ที่พัก ทำหลังคาใหม่ การเทพื้นปูน สร้างลานจอดรถใหม่ มีลานกีฬา พร้อมลู่วิ่ง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ออกกำลังกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัว ไว้รับประทาน

พร้อมแบ่งโซน มีจุดทิ้งขยะแบบคัดแยก วัตถุอันตราย ขวดแก้ว กระป๋อง พลาสติก และกระดาษ

พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ ผกก.สน.หัวหมาก เผยกับทีมข่าว Police Online ว่า “เมื่อรับตำแหน่งผกก.สน.หัวหมาก ได้สำรวจอาคารที่พักอาศัย ของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีทั้งหมด 3 อาคาร บางอาคารมีอายุการใช้งาน 40 กว่าปี บางอาคารมีอายุการใช้งาน 50 กว่าปี มีสภาพเก่า ทรุดโทรมขาดการดูแล และไม่เป็นระเบียบ จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนา ให้ดีขึ้น และต่อมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการ บ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาปรับปรุง ที่พักอาศัยแฟลตตำรวจ เพื่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ดียิ่งขึ้น ที่จะมีที่พักอาศัย ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย

ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงที่พัก ได้งบประมาณจากหลายส่วน ทั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชน มาร่วมช่วยกันเช่นประธาน กต.ตร.สน.หัวหมาก และคณะกรรมการกต.ตร.ทุกท่าน ตลอดถึงบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ข้าราชการตำรวจทุกฝ่าย มาร่วมช่วยกัน

หลังจากมีการพัฒนาปรับปรุง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ที่มองเห็นได้ชัด 4 ประการคือ

ประการแรก เรื่องการวางสิ่งของบริเวณหน้าห้องพัก เดิมทีมีการวางสิ่งของไว้กีดขวาง เมื่อเราจัดระเบียบไม่ให้วางสิ่งของไว้ที่หน้าห้องพัก ก็ทำให้มีทางเดินที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น

ประการที่สอง เรื่องการทิ้งขยะ เดิมที มีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขยะล้นถัง ขยะส่งกลิ่น ปัจจุบันเราได้พัฒนาปรับปรุง โรงขยะขึ้น ไว้จุดเดียว จัดหาถังขยะขนาดใหญ่มาเพื่อรองรับ ให้เพียงพอกับผู้พักอาศัย และขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ทำให้ปัญหาขยะล้นปัญหาส่งกลิ่นเหม็นหมดไป

ประการที่ 3 เรื่องที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอ และไม่เป็นระเบียบ ก็ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีลานจอดรถ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมจัดระเบียบลานจอดรถ ให้ไม่มีการจอดรถกีดขวาง

ประการที่ 4 การพัฒนาทาสีอาคารให้มีความสวยงาม ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง ให้ถูกสุขลักษณะ ปรับสภาพแวดล้อม โดยรวมให้ดีทำให้ที่พักอาศัยน่าอยู่

แม้บริเวณที่พักอาศัยอาจจะมีพื้นที่จำกัด แต่ก็ได้พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย เช่นสนามแบดมินตัน ลู่วิ่ง ไว้ให้ข้าราชการตำรวจได้ออกกำลังกาย และให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ก็ยังมีมุมพักผ่อนเล็ก ๆ ใกล้ที่ออกกำลังกายด้วย

“เพราะที่พัก เป็นจุดเริ่มต้นของการดำรงชีวิต ถ้าหากข้าราชการตำรวจมีที่พักอาศัย ที่ดีสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่ก็จะทำให้ ข้าราชการตำรวจ มีความสุข มีสุขภาพที่ดี และจะทำให้การทำงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปด้วย ก็นับว่าเป็นขวัญกำลังใจ ของผู้บังคับบัญชาที่ส่งถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกๆคน”

ความรู้สึกข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจ เมื่อ “ที่พักน่าอยู่”

ร.ต.ท.ธนบดี ศรีอาจ รอง สว.(จร.) สน.หัวหมาก กล่าวว่า “ขอขอบคุณท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่มีนโยบายพัฒนาที่พักอาศัยแฟลตตำรวจ ซึ่งทำให้ ความเป็นอยู่ดีมากกว่าเดิม เพราะรู้สึกว่า เราสามารถไปบอกใครได้ว่าที่อยู่อาศัยเรา เจริญหู เจริญตา มีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ทั้งตามพื้นและตามอาคารแฟลตที่พักอาศัย”

ร.ต.ท.สลับ นามมณี รอง สว.(สส.) สน.หัวหมาก กล่าวว่า “ต่างจากเมื่อก่อนที่ผมอยู่มา 20 กว่าปี มากทีเดียว สีอาคารก็เปลี่ยนแปลงหมด รวมถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ สุขภายใจ ไปทำงานก็สดชื่น ก็ขอขอบคุณท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มากครับ “

นางพิทยา นามมณี แม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า “มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก ทั้งในเรื่องความสะอาด รวมถึงสนามออกกำลังกาย ก็มีให้เด็กเล่น ซึ่งแต่ก่อนจะเป็นสนามเด็กเล่นก็พื้นที่มีน้ำเฉอะแฉะ และมีขยะ ยุงเยอะ ต้นไม้เยอะ ซึ่งพอมีการพัฒนาปรับปรุงก็ดีขึ้น เช่นขยะ ก็มีการจัดทำโซนทิ้งขยะเป็นระเบียบมาก “

แนวคิดที่แฝงอยู่ใน “โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่” ก็คือการเสริมสร้างให้รับผิดชอบต่อที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดสรรให้ และสร้างความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน นำไปสู่ความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม

เพราะสิ่ง ดี ๆ เริ่มต้นที่ “บ้าน

ชมคลิป

ชมคลิป https://www.facebook.com/royalthaipolice/videos/2793876470887456