พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจระนอง ร่วมลงนามกับ ธนาคารออมสิน ในบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจระนอง ร่วมลงนามกับธนาคารออมสิน ในบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำมีภาระหนี้สินอยู่กับธนาคาร ซึ่งเมื่อแก้ปัญหาหนี้ ให้สถานะการเงินของตำรวจดีขึ้นแล้ว ก็จะช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการการแก้ไขหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ถือเป็นนโยบายที่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมามีความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรจังหวัด กับ ธนาคารออมสิน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ หลายรูปแบบ ทั้งการไกล่เกลี่ย ยกเว้นภาระดอกเบี้ย ให้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ หรือดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรในแต่ละพื้นที่ อนุมัติเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน จากนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจะรับช่วงดูแลเรื่องการชำระหนี้ 

ซึ่งเมื่อภาระหนี้ลดลงแล้ว ก็จะมีให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อการป้องกันไม่ให้สร้างภาระหนี้เกินกำลัง  หรือแนะช่องทางในสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในอนาคตอีกด้วย