พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำตำรวจทุกนายในสังกัด ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตามโครงการ “ตำรวจสีขาว”

ตำรวจสีขาว

พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ ร่วมกันนำข้าราชการตำรวจ ภ.จว.เพชรบูรณ์ทุกฝ่าย มาทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามโครงการ “ตำรวจสีขาว” เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะตำรวจในสังกัด ภ.จว.เพชรบูรณ์ ไม่พบว่ามีตำรวจคนใดมีปัสสาวะสีม่วงหรือสารเสพติดแต่อย่างใด

พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ กล่าวว่า โครงการนี้ได้เกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 6 ที่เห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก เพราะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างและอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา รวมถึงอาชญากรรมที่ร้ายแรง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามและต่อต้านยาเสพติดของครอบครัวข้าราชการตำรวจ พร้อมปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจระลึกถึงบทบาท หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง และการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปดำเนินการจับกุมผู้ที่เสพยาเสพติดหรือผู้ค้ายาเสพติด ตัวเราต้องปัดทำความสะอาดตัวเองเสียก่อน พร้อมทั้งยืนยันว่า จะดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ให้ปราศจากสารเสพติดอีกด้วย