ร.ต.อ.ปริวรรต หมาดรา ผบ.มว.กก. ตชด.436 นำกำลังพล ลุย น้ำท่วม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน ต.ฉลุง -บ้านควน – คลองขุด – ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล

ตชด. เพื่อประชาชน

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อผู้ประสบภัยต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ห่วงบ้าน ไม่ยอมอพยพ ทนอยู่ท่ามกลางน้ำล้อมรอบ

ร.ต.อ.ปริวรรต หมาดรา ผบ.มว.กก.ตชด.436 จึงนำกำลังพล ลุยน้ำท่วม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน ต.ฉลุง -บ้านควน – คลองขุด – ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล

โดยนำน้ำดื่ม 1,200 ขวด ยา และ เวชภัณฑ์ 50 ชุด ไปมอบให้ถึงหน้าบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งช่วยขนย้ายทรัพย์สินไม่ให้เสียหายจากน้ำท่วม

ชมคลิป

https://fb.watch/9pW_EeSSEE/