พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างเสนอแก้กฎหมาย จราจรทางบก แก้ปัญหาการรวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ .. พ.ศ. … อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการวุฒิสภา โดยมีการถกเถียงเกี่ยวกับรายละเอียด ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนจำนวนตัวเลขการรวมตัวที่มีแนวโน้มแข่งรถบนทางสาธารณะ

จากเดิมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอไป 5 คัน โดยวุฒิสภา ปรับเปลี่ยนให้เหลือ 2 คัน ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นพ้องด้วย เพราะเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรวมตัว แข่งรถในทางสาธารณะ ได้เร็วมากขึ้น และเชื่อว่าการใช้ดุลยพินิจในการจับกุมไม่เป็นปัญหา เพราะในรายละเอียดของข้อกฎหมาย ระบุลักษณะของพฤติการณ์ เช่น ต้องมีการรวมตัวใกล้ทางสาธารณะ หรือมีข้อมูลการสืบสวนจากการโพสต์ชักชวนในสื่อสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่า จะมีการอบรมความรู้ตำรวจทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีการเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวถึงปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะว่า ตำรวจจะใช้การแฝงตัวเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์ ในลักษณะสายสืบออนไลน์ หาข่าวการรวมตัวแข่งรถ เพื่อป้องกันเหตุก่อนการรวมตัว ควบคู่การเข้าไปตรวจสอบในสถานศึกษาต่าง ๆ เพราะผู้ที่จะมีการรวมตัวแข่งรถกว่าร้อยละ 50 เป็นเยาวชน

นอกจากนี้จะมีการหาแนวร่วมภาคประชาชน โดยผู้มีเบาะแส สามารถแจ้งข้อมูลตำรวจ เพื่อรับรางวัลนำจับ 3,000 บาทได้  อย่างไรก็ตามพบว่าช่วงที่ผ่านมา สายด่วน 191 และ 1599 รับแจ้งเหตุการรวมตัวแข่งรถลดน้อยลง จึงเชื่อว่าปัญหานี้ลดน้อยลงต่อเนื่อง