1 ธันวาคมนี้ ดีเดย์ ปิดถนนราชดำริ ทำโครงการขยายผิวการจราจรสะพานเฉลิมโลก หวังระบายรถย่านราชประสงค์ได้รวดเร็วมากขึ้น แนะเลี่ยงเส้นทาง เผื่อการเดินทาง 30-40 นาที

พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบงานจราจรพร้อมด้วยตัวแทนกรุงเทพมหานคร และผู้รับเหมาก่อสร้าง แถลงแผนการจัดการจราจรโครงการขยายความกว้างสะพานเฉลิมโลก (ใกล้แยกประตูน้ำ) ที่จะเริ่มมีการก่อสร้างและปิดการจราจรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 หรือ 180 วัน

โดยจะต้องมีการปิดการจราจรบนถนนราชดำริช่วงทางออกจากห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ต่อเนื่องไปจนถึงสะพานเฉลิมโลก 1 ช่องทาง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้การจราจรในจุดดังกล่าวเสียช่องทางการจราจร 1 ช่องทางและกลายเป็นลักษณะของคอขวดเพื่อทำการปรับปรุงและขยายผิวการจราจรในช่องทางดังกล่าวระยะทาง 300 เมตร เพื่อให้รถสามารถเดินทางบนถนนราชดำริได้สะดวกมากขึ้นหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงปีหน้า

ซึ่งคาดว่า การปิดการจราจรดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก โดยจะเกิดผลกระทบต่อถนนราชดำริต่อเนื่องไปถนนเพลินจิตแยกราชประสงค์ และถนนพระราม 1 จึงขอแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงในจุดดังกล่าว หากเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งเหนือให้ใช้เส้นทางถนนพญาไทเจริญผลเพชรบุรีจตุรทิศ ศรีอยุธยาหลีกเลี่ยงแทน หากมาจากพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งใต้ ให้ใช้เส้นทางถนนวิทยุและหลังสวน ส่วนผู้ที่มาจากกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และแนะนำให้ใช้เส้นทางถนนพระราม 4 สุรวงศ์และสี่พระยา

โดยช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือช่วงเร่งด่วนเย็น ตั้งแต่หลังเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว ขอให้เผื่อเวลาอย่างน้อย 30 ถึง 40 นาที ส่วนในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ขอให้เผื่อเวลาอย่างน้อย 20 นาที โดยในช่วงที่มีการปิดการจราจรได้ประสานให้ตำรวจจราจร สน.ลุมพินี และ สน.พญาไท เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาช่วยจัดการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และปรับสัญญาณไฟช่วงแยกประตูน้ำมักกะสัน และแยกใกล้เคียงเพื่อช่วยเร่งระบายรถออกจากพื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น จะทำให้การจราจรช่วงของแยกราชประสงค์ประตูน้ำและรถที่จะเข้าออกห้างสรรพสินค้าบริเวณโดยรอบสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต