ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันวชิราวุธ

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเป็น “วันวชิราวุธ

พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ นำโดย พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยจิตอาสา และสมาชิกอบต.สะเดียง ได้ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม และกำจัดวัชพืช บริเวณสวนสาธารณะหนองนายั้ง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

พ.ต.อ.รณฤทธิ์ กล่าวว่า การทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ

“เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

จึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการทำความดี รวมทั้งสืบสาน รักษาต่อยอด ศาสตร์พระราชา ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน