พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เผย เดือนพฤศจิกายน 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 29 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 21 นาย และปลดออกจากราชการ 6 นาย และให้ออกจากราชการ 2 นาย

ข้าราชการตำรวจ

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 12 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่าง ๆ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุม ก.ตร. ที่จัดขึ้นในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เมื่อเวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน พฤศจิกายน 2564 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 29 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 21 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 6 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 2 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 222 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 166 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 47 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 9 นาย