น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านภารกิจของ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ซึ่งได้สืบสานพระราชปณิธาน ในการดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน

ความรีบเร่งของวิถีคนเมืองในยามเช้า การจราจรบนท้องถนนที่ติดขัด เป็นเรื่องที่คนในกรุงเทพฯ ต้องเผชิญ และเป็นภารกิจอันแสนท้าท้าย ที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ต้องคอยตั้งรับ เตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน…

ทุกความเดือดร้อนของปวงประชา ล้วนอยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสมอมา แม้กระทั่งด้านการจราจร พระองค์ทรงเห็นว่าปัญหาจราจร มิอาจแก้ไขให้ลุล่วงได้ด้วยการสร้างถนนเพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญ คือ การปลูกจิตสำนึกด้านวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

ในปี 2536 เป็นจุดเริ่มต้นของ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร.๙ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชดำริในแก้ไขปัญหาจราจรให้ทุเลาลง ด้วยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ๘ ล้านบาท ให้กรมตำรวจในขณะนั้นนำไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็น “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” ทำหน้าที่ “สายตรวจจราจร” รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

ร.ต.อ. พิเชษฐ์ วิเศษโชค รองสารวัตร งานปฏิบัติการจราจร โครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร. ได้บอกเล่า 3 ภารกิจหลักของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ อันได้แก่

หมอคน

ช่วยคนเจ็บ นำคนเจ็บ และ อวัยวะ ส่งต่อโรงพยาบาล  ช่วยเหลือหญิงคลอดฉุกเฉิน

หมอรถ หรือตำรวจช่าง

ช่วยแก้ปัญหารถเสียเบื้องต้น อาทิ เบรกล็อก ยางแตก แบตเตอรี่เสีย น้ำมันหมด

หมอถนน

ช่วยอำนวยการจราจรเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผ่านภารกิจของ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ซึ่งได้สืบสานพระราชปณิธาน ในการดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน

ทุกข์ เมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สุข เมื่อได้เห็นชีวิตน้อย ๆ ลืมตาดูโลก

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริทุกนาย ต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท ทำเต็มที่ ให้สมกับหลายคนเรียกขานว่าเป็น ตำรวจของพระราชา กับภารกิจแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

ชมภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ในการสืบสานพระราชปณิธาน พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

https://fb.watch/9BMU8VPKOR/