พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงถึงการเตรียมความพร้อมในพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธ.ค. ที่จะถึงนี้

พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงการเตรียมความพร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

โดยมีผู้เข้าร่วมแถลง เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 11:30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการอำนวยความสะดวกประชาชน ดังนี้

 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่องของการถวายความปลอดภัยและจุดจอดรถ

โดยมีการเตรียมสถานที่จอดรถ ดังนี้

 • จุดจอดรถ สโมสร ทบ.
  มีรถ (shuttle bus) บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย/กรมทางหลวง
 • จุดจอดรถกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (จำนวนที่จอดได้ 326 คัน)
  ลานจอดรถยนต์ อาคารใหม่กระทรวง พม.
  ลานจอดรถยนต์ใต้ดิน กระทรวง พม.
  มีรถ (shuttle bus) บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย ร.ร.ราชวินิตมัธยม
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่องของการจัดรถรับส่งให้บริการประชาชน จำนวน 7 เส้นทาง ดังนี้
 • การจัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจ (จอดรับส่งทุกป้าย) รับส่งประชาชนเข้าร่วมงาน
  จำนวน 5 เส้นทาง
  1. เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 คัน เขต 1
  2.เส้นทางวงเวียนใหญ่ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 คัน เขต 5
  3.เส้นทางสนามศุภชลาศัย – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 คัน เขต 2
  4.เส้นทางสนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 คัน เขต 7
  5.เส้นทางสถานีรถไฟหัวลำโพง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 คัน เขต 4 - จัดเดินรถโดยสาร Shuttle bus (จอดรับส่งเฉพาะต้นทางปลายทาง) จำนวน 2 เส้นทาง
  1. เส้นทางสนามศุภชลาศัย – กรมทางหลวง จำนวน 5 คัน เขต 2
  2. เส้นทางสนามศุภชลาศัย – รร.ราชวินิตมัธยม จำนวน 5 คัน เขต 2
   การให้บริการ
   ท่าต้นทางเที่ยวแรกตั้งแต่ เวลา 15:00 น.
   ท่าต้นทางเที่ยวสุดท้าย เวลา 17:00 น.
   ท่าปลายทางเที่ยวสุดท้าย เวลา 18:00 น. หรือจนกว่าผู้มาร่วมงานหมดพื้นที่ ความถี่ในการปล่อยรถ 20 นาที/คัน
 • กรมเจ้าท่า เรื่องการดูแลการเดินทางทางน้ำ
  การให้บริการเรือข้ามฟาก 3 ท่าเรือ ท่าช้าง – ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณ ตั้งแต่เวลา 08:00 –20:00 น. เรือออกทุก 15 นาที
 • หน่วยงานด้านสาธารณสุข เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการ ดูแลประชาชน และเจ้าหน้าที่ เรื่องการให้บริการทางการแพทย์และการตรวจ ATK ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธี จนเสร็จภารกิจ
  จุดคัดกรองและจุดตรวจ ATK จุดพักคอยรอผลการตรวจ
 • กรมทางหลวง
 • ร.ร.ราชวินิตมัธยม
  จุดคัดกรอง
 • จุดคัดกรองที่ 1 จุดกลับรถถนนศรีอยุธยา
 • จุดคัดกรองที่ 2 ฝั่งตรงข้ามวัดเบญจมบพิตร

พร้อมขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวีรย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16:00 น.

โดยขอให้เข้าร่วมงานด้วยความปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด