พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.ยืนยัน ไฟล์ร่าง ยกฐานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกระทรวงฯแชร์ว่อนทางไลน์ เป็นเฟคนิวส์

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) เปิดเผยว่า จากที่ปรากฏมีการแชร์ ไฟล์ข้อความ ร่าง ฯ ยกฐานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกระทรวงตำรวจนั้น

ขอยืนยันว่า ข้อมูลในไฟล์ดังกล่าว มิได้เป็นข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนจะเป็นข้อมูลจากที่ใด และมีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเหตุผลอันใดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะกระการใด ๆ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย และตามนโยบายการปฏิรูปตำรวจของรัฐบาล ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา ตามกระบวนการของรัฐสภาเท่านั้น มิสามารถกระทำการใด ๆ ได้ หากไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย

ซึ่งการปฏิรูปตำรวจนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายสอดรับกับ นโยบายของรัฐบาล คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ ตำรวจเองก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ และการแก้ หรือ ยกฐานะหน่วยงาน ตามระเบียบแล้วต้องประกาศเป็นกฎหมาย เท่านั้น

จึงขอยืนยันว่า ไฟล์ ดังกล่าวที่มีการแชร์ต่อ ๆกันเป็นข้อมูลปลอม