ผบ.ตร. ขานรับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์  รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ตร. เข้าร่วมรับนโยบาย นายกรัฐมนตรี

ผบ.ตร. ขานรับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์  รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ตร. เข้าร่วมรับนโยบายนายกรัฐมนตรี

พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์  โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565  โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร.(ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ นั้น

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ โฆษก ตร. กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ มีการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และยากต่อการป้องกันและปราบปราม อย่างไรก็ตาม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวและได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเสมอมา เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคงปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวในระดับ บุคคล ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งเป็นการเริ่มบังคับใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่เป็นวันแรก โดยเป็นการรวบรวมกฎหมายยาเสพติดที่อยู่ในบทบัญญัติหลายฉบับรวมให้เป็นฉบับเดียว เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและไม่ซ้ำซ้อนกัน

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ โฆษก ตร. ยังกล่าวต่ออีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไว้ที่ 6,000 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้กว่า 7,300 ล้านบาท และได้รับคำกล่าว “ชื่นชม” จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งภายในงานยังมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด ซึ่งมีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ อาทิ เช่น

รางวัลระดับภาค ได้แก่   

  • ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5
  • ตำรวจภูธรภาค 6 โดย พล.ต.ท.อัครเดช  พิมลศรี  ผบช.ภ.6
  • กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.สรายุทธ  สงวนโภคัย  ผบช.ปส.

ระดับจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่  ภ.จว.เชียงใหม่ โดย  พล.ต.ต.ธวัชชัย  พงษ์วิวัฒน์ชัย  ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

ระดับจังหวัดขนาดกลาง ได้แก่ ภ.จว.ตาก โดย พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์  ผบก.ภ.จว.ตาก

ระดับจังหวัดขนาดขนาดเล็ก ได้แก่ ภ.จว.ลำพูน โดย พ.ต.อ.พชรพล  วงศ์รจิต  รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความพร้อมในแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น ทั้งด้านป้องกันปราบปราม สืบสวน จับกุม บำบัดฟื้นฟู เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดในทุกพื้นที่ หากท่านพบเห็นการกระทำความผิด ขอให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือ โทร.สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง