ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก. ภ.5 ,
พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส. ภ.5 , พล.ต.ต. กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 , พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชียงราย

โดยมี พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.เชียงราย และ
ข้าราชการตำรวจหน่วยร่วมปฏิบัติในพื้นที่ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ ภ.จว.เชียงราย