ผู้ช่วย ผบ.ตร. มอบโล่รางวัลตาม ”โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่” ประจำปี 2564 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จว.เชียงใหม่

29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบช.ภ.5 , ผบก., ผกก.ฝอ.และ หน.สภ.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนเริ่มการประชุมมอบนโยบายฯ พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับผู้บังคับการในสังกัด ภ.5 ที่ได้รับการคัดเลือกและประเมินผลตามโครงการฯ รวมจำนวน 9 หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ตร.ด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมทั้งให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านที่พักอาศัย ซึ่งได้จัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ และให้ทุกหน่วยประเมินผลตามโครงการฯ เพื่อคัดเลือกและส่งผลให้กับ ตร. เพื่อพิจารณามอบรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ ให้แก่บ้านพักของหน่วยต่างๆ ในสังกัด โดยผลการประเมินหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ มีดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับ บก./บช.

– ประเภทบ้านเดี่ยว/ห้องแถว ได้แก่ ศฝร.ภ.5

– ประเภทแฟลต ได้แก่ ภ.จว.น่าน 2. รางวัลชนะเลิศ ระดับ กก./สภ.

– ประเภทบ้านเดี่ยว/ห้องแถว ได้แก่ สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย

– ประเภทแฟลต ได้แก่ สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ บก./บช.

– ประเภทแฟลต ได้แก่ บก.อก.ภ.5

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ กก./สภ.

– ประเภทบ้านเดี่ยว/ห้องแถว ได้แก่ สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่

– ประเภทแฟลต ได้แก่ สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ กก./สภ.

– ประเภทบ้านเดี่ยว/ห้องแถว ได้แก่ สภ.บ้านเอื้อม จว.ลำปาง

– ประเภทแฟลต ได้แก่ สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลำพูน

โดยพิธีมอบโล่รางวัลตามโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2564 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จว.เชียงใหม่