โฆษก ตร. เตือน จุดพลุ จุดประทัด ปล่อยโคมลอย ไฟไหม้บ้านผู้อื่น มีโทษหนัก!!

2 ม.ค.2565 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พี่น้องประชาชนอาจจะมีการเฉลิมเฉลอง จุดพลุ จุดประทัด ปล่อยโคมลอย ซึ่งการปล่อยโคมลอย อาจเป็นอุปสรรค
หรือเป็นการรบกวนในการทำการบิน หรือไปตกที่บ้านของผู้อื่น เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า อยากเตือนไปยังผู้ที่จะจุดพลุ จุดประทัด ปล่อยโคมลอย อาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่น ในเรื่องของเสียงก็ดี หรือ อาจเกิดอันตรายกับเครื่องบิน หรือ ไปตกใส่สถานที่ต่าง ๆ บ้านที่มีประชาชนอยู่อาศัย จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ อาจมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 218 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้
(1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย
(2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า
(3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม
(4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถานหรือเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา
(5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ
(6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อัน มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี

มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ แก่ทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 218 ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 218

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแสดงความห่วงใย ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย และคำนึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีอุบัติเหตุ หรือเกิดความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สิน หากพบเห็น
การกระทำความผิด ขอให้แจ้งไปยังสายด่วน 191 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง