จิตอาสาเพื่อสังคม สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำของบริจาคสถานสงเคราะห์เด็ก

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 พล.ต.ต.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์ ผบก.ตส.3 พร้อมตัวแทนข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำปี พ.ศ.2565 ได้นำสิ่งของที่รับบริจาคจากข้าราชการตำรวจในสังกัด สตส.และหน่วยงานข้างเคียง ไปมอบให้สถานสงเคราะห์บ้านเด็ก คามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


ด้วยความมุ่งหวังที่จะสามารถส่งต่อความช่วยเหลือให้เยาวชนในสถานสงเคราะห์ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามที่ทางสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะสามารถมอบให้ได้

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial 

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ