รู้จัก “สารวัตรกุ๊ก” สตรีดีเด่นปี 65 พนักงานสอบสวนหญิง ดีกรีหลายรางวัล

8 มีนาคม “วันสตรีสากล” องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ และการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาค รวมทั้งการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตรี

ในแต่ละปี เกิดคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศและร่างกาย ที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก “พนักงานสอบสวนหญิง” เป็นหนึ่งในกำลังหลักของ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ในการขับเคลื่อน คลี่คลายคดีที่ผู้หญิงได้รับผลกระทบ

ปีนี้สมาคมตำรวจ พิจารณาคัดเลือก “พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น” เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2565 เฟ้นหาพนักงานสอบสวนหญิงผลงานดีเด่นด้านอำนวยความยุติธรรม

อันดับ 1 พ.ต.ท.หญิง ชมภูนุช อนันตญากุล สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรป่าตอง จว.ภูเก็ต
อันดับ 2 ร.ต.ท.หญิง ศิราณี บัวพันธ์ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร
อันดับ 3 พ.ต.ท.หญิง พนิดา หงษา สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา
อันดับ 4 ร.ต.ท.หญิง เกศรินทร์ วีระพันธ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว
อันดับ 5 ร.ต.ท.หญิง นภาภรณ์ ฤกษ์พิชัย รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
อันดับ 6 พ.ต.ท.หญิง เจนจิรา เรืองสินทรัพย์ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา
อันดับ 7 พ.ต.ต.หญิง ณัฐฐาภาณี ดวงดีสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล
และ อันดับ 8 ร.ต.ท.หญิง สิราวรรณ ถวิล รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด

วันสตรีสากล ประจำปี 2565 “สารวัตรกุ๊ก หรือ พ.ต.ท.หญิง ชมภูนุช อนันตญากุล” พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “สตรีดีเด่นด้านพนักงานสอบสวนหญิง” ด้วย

“พ.ต.ท.หญิง ชมภูนุช อนันตญากุล หรือ สารวัตรกุ๊ก” ตำแหน่งสารวัตร (สอบสวน) สภ.ป่าตอง อายุ 43 ปี เป็นชาวสิงห์บุรี เรียนจบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 59 รับราชการตำรวจในตำแหน่ง รองสารวัตรประจำ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ 1) สน.สามเสน เป็นสารวัตร (สอบสวน) สน.ชนะสงคราม สารวัตร (สอบสวน) สภ.ป่าตอง จนถึงปัจจุบัน

พ.ต.ท.หญิง ชมภูนุช เคยได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทพนักงานสอบสวน เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ.2557 ปีเดียวกันได้รับประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2557 และได้รางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่น ประจำปี 2557 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นในปี 2559 ได้รับมอบเกียรติบัตร ข้าราชการตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซี่อสัตย์สุจริต เสียสละ และขยันหมั่นเพียร ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ต่อมาในปี 2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมฯ ถัดมาในปี 2562 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม Woman Leading Law Enforcement Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2563 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปี 2564 ก็ได้รับรางวัลพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่นอีกครั้ง พร้อมรางวัลประกาศเกียรติคุณ “พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น” ในวันสตรีสากล ปี 2565

สารวัตรกุ๊ก บอกว่า บทบาทพนักงานสอบสวนหญิง คือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และพยาน ที่เป็นเด็กและสตรี เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างแท้จริง อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน

“ถ้าเราคิดว่าประชาชนคือคนในครอบครัว เราก็จะปฏิบัติกับเขาแบบคนในครอบครัว อยากให้ประชาชน คิดว่าเราคือเพื่อน ไม่อยากให้คิดว่าเราคือตำรวจ มาหาตำรวจต้องมีแต่ปัญหา บางครั้งอะไรที่เราสามารถผ่อนคลายให้เขาดีขึ้นได้ ระบายความทุกข์ของเขาได้ นี่คือความสุขของเราแล้ว” สารวัตรกุ๊ก กล่าว

พ.ต.ท.หญิง ชมภูนุช เล่าว่าปกติในตู้ล็อกเกอร์จะเต็มไปด้วยของกิน คนที่เขามาแจ้งความเขาไม่มีเงิน ก็จะให้ของกิน แบ่งปันกัน เวลาที่เขาพอมี ก็จะเอาปลาบ้าง ของกินบ้าง มาฝากประจำ ช่วยเหลือกันในยามลำบาก ให้เขาได้มีกำลังใจสู้ต่อ เป็นวิธีทำบุญที่ง่ายมาก คนให้และคนรับอิ่มเอมใจ

ในวันสตรีสากลปีนี้ ยังมี ด.ต.หญิง มาลินณา สังข์แก้ว ตัวแทนของตำรวจอีกคนที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ

#วันสตรีสากล
#พนักงานสอบสวนหญิง
#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ