ตร.เตือนสังคมโซเชียล หยุดแพร่ข้อมูลสร้างความสับสน อาจเข้าข่ายความผิดกฏหมายอาญา มีโทษสูงทั้งจำคุกทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากกรณีมีการแชร์และเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับการเสียชีวิตของ ดาราสาว แตงโม หรือ นิดา พัชรวีระพงษ์ รวมถึงกรณีอื่น ๆ ตามช่องทางต่าง ๆ นั้น ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะอาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฏหมาย ซึ่งระบุใว้ในหลายมาตรา อย่างเช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ตาม ป.อาญา มาตรา 326, มาตรา 327, มาตรา 328 หรือ

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
“มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ รวมถึงให้การอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวน ก็อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, มาตรา 173 หรือ มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานฯ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการ อย่างจริงจัง ตามที่กฏหมายระบุใว้กับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกระทำผิดที่เข้าข่าย และเพื่อจะได้ไม่สร้างความสับสนให้กับสังคม กรณีที่เผยแพร่สื่อสารในลักษณะดังกล่าวต่อไป โฆษก ตร.กล่าว

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial 

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ