สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กสทช. ออก 4 มาตรการสกัดมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกมาตรการเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา “มิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์” แก่ประชาชน ไม่ให้ถูกหลอกลวงจากสายที่โทรมาจากต่างประเทศ โดยกำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้ง 6 ราย ดำเนินการช่วยทำให้ประชาชนแยกแยะได้ว่า สายที่โทรเข้ามาเป็นสายที่โทรมาจากต่างประเทศ จะได้ไม่เผลอรับสายที่อาจเป็นสายจากมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ที่โทรศัพท์มาหลอกลวง

หมายเหตุ : ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้ง 6 ราย ได้แก่ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด / บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด / บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด / บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจไทย

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ