รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ตำรวจตระเวนชายแดน จว.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ร้อย ตชด. 344 จัดกำลังพล มว.ตชด.3444 (ฐาน ปบ. การวะแขระโกร) จำนวน 1 ชป. ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ดำเนินการไปอย่างราบรื่น จำนวน 2 จุด ดังนี้

1. สะพานบ้านต้าโจ๊ะโค๊ะ หมู่ 3 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จว.ตาก

2. บริเวณโรงสูบน้ำบ้านเล่อเก้อ หมู่ 3 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จว.ตาก

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ