พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมและเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและต่อต้านการก่อการร้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกอบรมร่วมระหว่างตำรวจกัมพูชาและตำรวจไทย ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ., พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผบก.ตท., พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและเปิดการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและต่อต้านการก่อการร้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกอบรมร่วมระหว่างตำรวจกัมพูชาและตำรวจไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 13 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกําลังพล ในการสร้างความมีระเบียบวินัย เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจ และความชํานาญในอุปกรณ์และการปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ด้านยุทธวิธีพิเศษ และเพื่อนำความรู้จากการฝึกไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อีกทั้ง จะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ ในการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความสงบสุขของพี่น้องประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ และพี่น้องประชาชนในสมาคมอาเซียนต่อไป

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ