ลดภาระยุคโควิด ตำรวจทางหลวงชะอวด จว.นครศรีธรรมราช มอบปลา ผักสวนครัวในหน่วยบริการ ให้ประชาชนนำไปบริโภคลดภาระค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำปลาที่เลี้ยงไว้ในหน่วยฯ อาทิ ปลาหมอ ปลานิล ปลาดุก รวมถึงผักสวนครัว มอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยในบริเวณรอบหน่วยฯ เพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดภาระประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจไทย

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ