ตำรวจ สภ.ยะหา จว.ยะลา อบรมปลูกฝังวินัยการจราจรแก่เด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และ เครือข่ายจราจร สภ.ยะหา จว.ยะลา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และสัญญาณจราจร โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรแก่เด็ก ๆ และผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จว.ยะลา

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ