พล.ต.อ.รอยฯ รอง ผบ.ตร./ ผอ.ศอ.ปส.ตร. เปิดผลงานกวาดล้างยาเสพติด 6 เดือน จับกว่า 1 แสนราย ยึดทรัพย์ 2 พันล้าน ยาบ้า 263 ล้านเม็ด ฯลฯ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ศอ.ปส.ตร.ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ซึ่งจากนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้เร่งรัดผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด นั้น

จากการประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด ในรอบ 6 เดือน ร่วมกับ รองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบยาเสพติด ทั่วประเทศ ซึ่งผลการปฏิบัติในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยสรุปพบมีจำนวนคดียาเสพติดทั้งสิ้น 136,811 คดี สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ 122,226 คน.ตรวจยึดยาบ้า 263,025,573 เม็ด, ไอซ์ 7,552 กก., กัญชา 53,509 กก., เฮโรอีน 370 กก. และ เคตามีน 758 กก. ทำการยึดทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น เช่น สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน 200 กว่ารายการ มูลค่ากว่า
680 ล้านบาท รถยนต์ 1,500 กว่ารายการ มูลค่า กว่า 817 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ 2,200 กว่ารายการ มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท และอื่น ๆ อีกหลายรายการ รวมยึดทรัพย์ทั้งสิ้น มูลค่ากว่า 2,399 ล้านบาท

พล.ต.อ.รอยฯ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีโครงการป้องกันยาเสพติดได้แก่ โครง D.A.R.E ประเทศไทย ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดไปแล้วถึง 205,400 คน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1,483 โรงเรียน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำ MOU เพื่อดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่นำร่องของ ชุมชนการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ 20 แห่ง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในพื้นที่เป้าหมายชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด 1,483 หมู่บ้านชุมชน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติ ดังนี้

  1. ตามที่ได้มีหนังสือสั่งการลงไป เรื่อง กำชับการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพืชยาเสพติดกัญชา ซึ่งประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีผลใช้บังคับ และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ก็ขอกำชับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวอีกครั้ง โดยเฉพาะหัวหน้าสถานีตำรวจ ให้ควบคุม สั่งการการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย และการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความเหมาะสม
  2. การเข้าค้นหรือจับกุมให้ปฏิบัติตามยุทธวิธี ด้วยความระมัดระวัง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
  3. ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกนายเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือมีผลประโยชน์จากยาเสพติด เป็นอันขาด โดยผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537

ผอ.ศอ.ปส.ตร. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอฝากถึงประชาชน หากพบเห็นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1599 และ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ