พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ รอง ผบ.ตร.สั่งกำชับ 7 มาตราการเข้ม อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ชั้น 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสส์ รอง ผบ.ตร. ได้ประชุมสั่งการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถึงมาตรการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า

  1. ขอชมเชยการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ห้วงสองวันแรกของช่วง “7 วันควบคุมเข้มข้น” เทศกาลสงกรานต์ 2565 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ในภาพรวมลดลงทุกตัวเลข เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของสงกรานต์ปี 2564 และค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับสงกรานต์ 2564 ยังคงสูงอยู่ ขอให้ทุกหน่วยคงดำรงการปฏิบัติให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนจบเทศกาล เพื่อจะได้ลดสถิติอุบัติเหตุได้ตามค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด
  2. ให้บังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ ข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา, ขับรถเร็วเกินกำหนด, ไม่สวมหมวกนิรภัย อย่างต่อเนื่องจนถึง 17 เมษายน 2565 การตั้งจุดตรวจต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน Standard Operation Procedure (SOP) ที่ ตร. กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้กริยาวาจาที่สุภาพ อธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในการกวดขันจับกุมการทำผิดกฎจราจร และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่
  3. การอำนวยการจราจร ในช่วงประชาชนเดินทางกลับ (วันที่ 15-17 เมษายน 2565) ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรประจำจุด โดยต้องปรากฏกายให้ประชาชนเห็นเด่นชัด จุดที่ยังมีการซ่อมสร้างให้จัดวางกรวยยางเพื่อจัดช่องเดินรถ แสดงป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงป้ายเตือนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุให้ประชาชนและไฟส่องสว่างให้เห็นชัดเจน ทั้งนี้ การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่นั้น ต้องกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติในแต่ละผลัดให้เหมาะสม มีการสับเปลี่ยนกำลังทดแทน เพื่อไม่ให้กำลังพลเหนื่อยล้าและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การปฏิบัติในห้วงเวลาที่เหลือของเทศกาลสงกรานต์ ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามมาตรการที่ ตร. กำหนดไว้ (ตามนัยวิทยุ ตร. ด่วนที่สุดที่ 0007.22/645 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 และ หนังสือ ตร. ที่ 0007.34/1305 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยการจราจรเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565) และให้ทุกหน่วยแบ่งมอบพื้นที่ให้ รอง ผบช. และ รอง ผบก. ออกตรวจจุดตรวจ จุดที่มีการจราจรหนาแน่น จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้มีการรายงานผลการออกตรวจพร้อมภาพถ่าย ทางกลุ่มไลน์ “ทีมบริหารงานจราจร ตร.” อย่างต่อเนื่องจนจบเทศกาล
  5. ให้ประสานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ สาธารณสุขจังหวัด ขอรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้เครื่องตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่จุดบริการประชาชน
  6. เน้นย้ำการควบคุมกำกับดูแล การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ ให้ควบคุมกำกับดูแลการจัดงาน จัดสถานที่และดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน รวมทั้งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ทั้ง ห้ามจัดกิจกรรมประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและการบริโภคสุราในพื้นที่จัดกิจกรรม ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรมให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

ส่วนที่ในพื้นที่สาธารณะ ห้ามเล่นน้ำ เล่นประแป้ง ปารตี้โฟม หรือกิจกรรมที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ศปก.ในพื้นที่ที่ตั้งของชุมชนนั้น ๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรค

  1. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงห้ามเปิดให้บริการ แต่สามารถเปิดแบบร้านอาหารได้ โดยปรับรูปแบบสถานที่มาเป็นร้านอาหารแต่ต้องเป็นร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจไทย 

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ