7 วัน ควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ 2565 สรุปยอดวันที่ 14 เมษายน 2565

หากพบอุบัติเหตุ หรือรถมีปัญหา สามารถแจ้งสายด่วน บก.ทล. 1193 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 หรือ สายด่วน บก.จร. 1197 ได้ตลอด 24 ชม.

#สงกรานต์2565

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial 

#สํานักงานตํารวจแห่งชาติ