พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 4/2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมฯ กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

ระดับกองบัญชาการ/ตำรวจภูธรภาค ได้แก่ อันดับที่ 1 ตำรวจภูธรภาค 3 อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 4 และอันดับที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 9

ระดับกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด ได้แก่ อันดับที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และอันดับที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

ตำรวจภูธรจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต) ได้แก่ ภาค 1 ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ภาค 4 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ภาค 7 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ