ผบ.ตร. กำชับการปฏิบัติของตำรวจให้เน้นการป้องกัน สร้างการรับรู้ภัยอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเร่งจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี

พล.ต.ต.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการกำชับทุกกองบัญชาการ โดยเฉพาะหัวหน้าสถานีตำรวจทั่วประเทศ ให้อำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมออนไลน์ และเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี

การปฏิบัติที่สำคัญอันจะเกิดประโยชน์กับทั้งประชาชน และตำรวจเอง คือการวางมาตรการและแนวทางการป้องกันอาชญากรรม และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ ป้องกันการตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ลงไปตรวจการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เช่น การออกสุ่มตรวจพื้นที่ การตั้งคำถามหรือทดสอบผู้ปฏิบัติ และการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกหน่วย เป็นต้น

ในตอนท้ายของการประชุม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อห่วงใยและนโยบายของนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ และการทำให้พื้นที่แนวชายแดนเป็นพื้นที่ Safety Zone หรือปลอดอาชญากรรมทุกประเภท โดยให้หน่วยงานความมั่นคงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจไทย
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ