มอบให้ประชาชนด้วยหัวใจ ตำรวจทางหลวงเกาะหลัก จว.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดสวนหน่วยบริการ แจกจ่ายพืชผักแก่ประขาขน ดำเนินตามรอยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 65 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะหลัก จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำโครงการตามแนวทางโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผลผลิตที่ได้จากโครงการสามารถนำมากินเองและแจกจ่ายแก่ประชาชนได้

หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะหลัก จึงได้ทำการเปิดสวนในหน่วยบริการฯ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา สามารถเข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อน และเก็บผลผลิตจากการปลูกพืชผักภายในหน่วยบริการฯ นำกลับไปประกอบอาหาร ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ