สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ พิจารณาไตร่ตรอง การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโฆษณาโดยใช้อาการป่วย ความพิการ ความบกพร่องของบุคคลอื่น กระทบความรู้สึกของสังคมและเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือพิจารณาไตร่ตรองการเลือกใช้สินค้าหรือบริการจากการโฆษณาหรือนำเสนอสินค้าในทุกรูปแบบที่ใช้อาการป่วย ความพิการ หรือความบกพร่องของบุคคล มาเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอเพื่อชักชวนให้ซื้อสินค้า เนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของสังคมและเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

จากกรณีที่มีแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่ง ลงโฆษณา และเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้ป่วย ความพิการหรือความบกพร่องของบุคคล จึงขอฝากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับชมและใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรยอมรับหรือปล่อยผ่าน โดยปกติแล้วเรื่องลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในอารยประเทศ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัทโฆษณา เจ้าของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยคัดกรองโฆษณาหรือรูปแบบการนำเสนอที่ใช้การล้อเลียนความป่วย ความพิการหรือความบกพร่องส่วนบุคคลก่อนจะนำเสนอเพื่อชักชวนให้ซื้อขายสินค้า ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14(3) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องการโฆษณาหรือนำเสนอที่มีลักษณะล้อเลียน ส่อเสียด ถึงอาการป่วย ความพิการ หรือความบกพร่องของบุคคล ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ซึ่งได้ประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ในการปิดกั้นเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป อีกทั้งขอฝากถึงการกระทำในลักษณะดังกล่าวในอารยประเทศเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่พึงกระทำ จึงขอฝากถึงผู้ประกอบการหรือผู้จัดทำการนำเสนอที่มีโฆษณาในลักษณะการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการนำอาการเจ็บป่วย ความพิการ หรือความบกพร่องของบุคคลมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า อีกทั้งขอให้คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นและหลักศีลธรรมด้วย และช่วยกันสนับสนุน สร้างสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์ สร้างสังคมที่มีความรักความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขต่อไป

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจไทย
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ