ประชาชน คือตำรวจคนแรก สภ.เมืองขอนแก่น จัดกิจกรรม CBTx จับมือประชาชน ปั้นชุมชนเข้มแข็ง เสริมเกราะป้องอาชญากรรม

เพราะประชาชนคือตำรวจคนแรก สภ.เมืองขอนแก่น ดึงประชาชน สร้างแนวร่วมป้องกันอาชญากรรม และกิจกรรมชุมชนบำบัด แก้ปัญหายาเสพติด

พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น, พ.ต.ท.พีระฉัตร สาขา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแก่น, พ.ต.ท.เมธี ศรีวันนา สวป.สภ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.กฤษดาพร ศรีสงคราม รอง สวป.ฯ, และร.ต.ต.วัฒนา มาหนู  รอง สวป.ฯ พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนการเคหะยั่งยืนฯ ร่วมกับประธานคุ้ม ผู้นำชุมชน ประธานอสม. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (Community based treatment and rehabilitation : CBTx)เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
 
ในกิจกรรม CBTx ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร ฝึกศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว การตั้งด่านชุมชนเข้มแข็งเพื่อคนหาผู้เสพยาเสพติด และป้องกันอาชญากรรม ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้ติดสารเสพติด 1 ราย สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ตามขั้นตอนของโครงการชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (เคหะชุมชนระยะ 1-3) ภายใต้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
 
ในกิจกรรมสภ.เมืองขอนแก่น ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการฯ จัดเวร พักแรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม เคหะชุมชนขอนแก่น (ระยะที่ 1-3) หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วย
 

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจไทย

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ