“สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา” จิตอาสาคอมมานโด พัฒนาทำความสะอาดชุมชนกองปราบปราม โชคชัย 4

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 จิตอาสาคอมมานโด กองกำกับการ 3 นำกำลังจิตอาสา ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณโดยรอบ ชุมชนกองปราบปราม โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

เพื่อพัฒนาให้น่าอยู่ สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามวิสัยทัศน์ และปณิธานของ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

“สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา”

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ