ตร. เตรียมกำลังกว่า 18,500 นาย รับมือเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. – พัทยา ย้ำวางตัวเป็นกลาง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงกรณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จว.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 51 เมื่อกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา  ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นฯ ประสานกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อขอให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดการการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้ง

เพื่อให้ภารกิจการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปกำกับดูแล พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง รวมถึงภารกิจการรักษาความสงบในพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้บริการตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ และจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) อีกทั้ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งฯ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการการเลือกตั้ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศลต.น.) รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด และขอรับกำลังสนับสนุนกำลังพลเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้จัดสรรกำลังพลหน่วยสนับสนุนนอกสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลตามที่ร้องขอ รวมกำลังพลกว่า 18,500 นาย และกรุงเทพมหานครได้มีการจัดอบรมความรู้ในวันที่ 4, 7, 8, 14, 15 และ 21 พฤษภาคม 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่เลือกตั้ง เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้ง โดยเฉพาะกำลังรักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งซึ่งมีจำนวน 6,817 หน่วย โดยทำการสืบสวนหาข่าวและจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และจัดการการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง

รวมถึงในส่วนของพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรภาค 2 และ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการการเลือกตั้งตำรวจภูธรภาค 2 (ศลต.ภ.2) และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนภารกิจโดยใช้กำลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้ง รวมกำลังพลกว่า 500 นาย และมีการจัดอบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในวันเลือกตั้ง โดยเฉพาะกำลังรักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งซึ่งมีจำนวน 146 หน่วย โดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการสืบสวนหาข่าว และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปกำกับดูแล กำชับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งโดยแบ่งภารกิจเป็นก่อนเลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ และหากพบการกระทำความผิดก็จะเร่งรัดการสืบสวนสอบสวน หาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป โดยผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงวันที่ 9 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมายังไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด

นอกจากนี้หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ