รปภ.พระสงฆ์ ตชด.ปัตตานี ลาดตระเวน ตรวจตราเส้นทาง ดูแลความปลอดภัย “ภิกษุ” บิณฑบาต ประชาชนอุ่นใจ รักษาสันติสุขชายแดนใต้

ภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในพื้นที่ชายแดนใต้ หนึ่งภารกิจสำคัญคือการดูแลความปลอดภัยให้พระสงฆ์ ขณะออกบิณฑบาต ยามเช้า

เช้าตรู่ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดร้อย ฉก.ตร.ปัตตานี 922 นำโดย ส.ต.ท.ฐปกรณ์ สมมาตร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กร.ร้อย ฉก.ตร.ปัตตานี 922 พร้อมกำลัง 2 นาย ลาดตระเวน ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยในพื้นที่ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในห้วงเวลาที่พระสงฆ์ออกบิณฑบาต เพื่อให้การปฏิบัติกิจของพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พระสงฆ์ และประชาชนรู้สึกปลอดภัย โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ