สมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดอบรมโครงการ Money Management & Investment ครั้งที่ 4 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ ของ ผบ.ตร.

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ “นักลงทุนมือใหม่ เข้าใจการลงทุน” พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ กรรมการบริหารสมาคมฯ และหัวหน้าโครงการ Money Management & Investment คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แก่ คุณศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล คุณอนงค์นาถ ถนอมจิตร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสันติบาล คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร ผู้ประสานการจัดโครงการฯ คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ โดยมีวิทยากรรับเชิญใน Session แรก ในเรื่องพื้นฐานการลงทุนสำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่

  • คุณชาย มโนภาส อดีตนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มือใหม่เริ่มต้นลงทุนอย่างไรในตลาดหุ้นที่ผันผวน” เทคนิคการเลือกลงทุนสไตล์ VI
  • “เรียนรู้วิธีการลงทุนในหุ้นและหุ้นกู้อย่างมีหลักการ” โดย คุณสุนทร ทองทิพย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์กสิกร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • การบรรยายพิเศษในหัวข้อควรรู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวม เช่น Basic 101 กองทุน เลือกกองทุนอย่างไรในภาวะผันผวน และกองทุนรวม VS หุ้นรายตัว

โดย คุณเจษฎา สุขทิศ CEO ของบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด บริษัท Fintech ที่ประสบความสำเร็จของไทย

  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัลมีจริงไหม?” โดย คุณจอห์น วิสุทธิ์ Senior Manager/ CEO Office บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) บริษัทผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย

สำหรับ Session ที่สอง เป็นเรื่องเจาะลึกการลงทุนและทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการหนี้สินสำหรับข้าราชการตำรวจ ได้แก่ สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.และเลือกแผนการลงทุนการออมดี มีแต่ได้ โดย คุณกชพร คะสุวรรณ ผจก.ฝ่ายสื่อสารสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินสําหรับข้าราชการตํารวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พ.ต.อ.ชาตรี จิตรีธาตุ ผกก.สวัสดิการการเงิน สก.

ภายในงานมีการออกบูธจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หลักทรัพย์กสิกรไทย กองสวัสดิการการเงิน สก. และร้านค้าปันรักษ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม On – Site จำนวน 213 คน และ Online จำนวน 457 คน ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้มีการจัดอบรมโครงการ Money Management & Investment ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ