พล.ต.อ.รอยฯ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน SWAT Challenge 2022 “ทีมหนุมาน” ชัย STAGE 1

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2565 เวลา 10.00 น. ที่ลานรวมพล กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จัดการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับ บช. (SWAT Challenge 2022) ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565 โดยจัดการแข่งขันขึ้น เพื่อต้องการพัฒนาและดำรงขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการคลี่คลายสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความรุนแรง โดยมีหน่วยเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย ภ.1 – 9, บช.ก., บช.ส., บช.ปส. และ บช.น.

สำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 5 Stage ซึ่งอ้างอิงจากขั้นตอนในการปฏิบัติทางยุทธวิธี เริ่มจาก

 1. การเคลื่อนที่
 2. การปฏิบัติของส่วนโจมตี
 3. การปฏิบัติของส่วนซุ่มยิง
 4. การปฏิบัติร่วมส่วนโจมตีและส่วนซุ่มยิง
 5. การเคลื่อนที่ผ่านสนามเครื่องกีดขวาง

ซึ่งปีนี้ได้นำแนวทางการแข่งขัน SWAT Challenge ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาปรับใช้ กรรมการประกอบด้วย 3 ส่วน

 1. ตัวแทน ตร. ที่ไปแข่งที่ดูไบ
 2. อรินทราช 26
 3. นเรศวร 261

โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขัน โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช., พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ส., พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3, พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8, พล.ต.ต.วันชนะ ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. และตัวแทนจาก บช. ต่าง ๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันในครั้งนี้

พล.ต.อ.รอยฯ กล่าวว่า การแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับ บช. (SWAT Challenge 2022) รวมถึงโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2565 ตนได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในวันนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ในทุกมิติ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติร่วมกันอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชน

ดังนั้น ขอให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความมุ่งมั่นตั้งใจหาความรู้ ฝึกทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชํานาญ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน เพื่อประสานการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ คณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทเตรียมการฝึกในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้จะสําเร็จลุล่วงปลอดภัย และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการทุกประการ

รอง ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า โครงการฝึกอบรมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การฝึกอบรมนี้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในการปฏิบัติภารกิจ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งต้องสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วย

สำหรับโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการ ตามที่ ตร. มอบหมายให้ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพเชิงทักษะของบุคลากรในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ทบทวนบทบาทหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รอง ผบ.ตร. กล่าว

สำหรับกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ จำนวน 144 นาย ประกอบด้วยหน่วยละ 12 นาย

 1. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 1
 2. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 2
 3. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 3
 4. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 4
 5. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 5
 6. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 6
 7. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 7
 8. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 8
 9. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 9
 10. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 11. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
  12.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

สำหรับการแข่งขัน SWAT Challenge 2022 นั้นมีการแข่งขันทั้งหมดมี 5 STAGE โดยจัดให้มีการแข่งขันวันละ 1 STAGE เป็นการแข่งขันการเคลื่อนที่เร็ว ในวันนี้ทีมที่ชนะเลิศคือ “ทีมหนุมาน” จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทีมชนะที่ 2 คือทีมจาก บช.ภ.2 ทีมชนะอันดับ 3 คือทีมจาก บช.ภ.4 โดยทางคณะกรรมการการแข่งขันจะนำคะแนนรวมของทั้ง 5 STAGE เพื่อหาผู้ชนะเลิศต่อไป

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ