นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำชาวนครศรีธรรมราชร่วม “จิตอาสารักษ์ป่า สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประธานในพิธีนำประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสารักษ์ป่า สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ พื้นที่สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมจิตอาสารักษ์ป่า สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 8 จัดโครงการดังกล่าวเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ผสานร่วมกับแนวคิดเรื่องจิตอาสา ประกอบกับวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ

โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ดีที่ต้องการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศให้กับ จว.นครศรีธรรมราช ผสานกับหลักคิดที่ว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนพร้อมใจกันเพื่อที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทำให้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

การดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่ง เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ และมีความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานสืบไป

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ รวมจำนวน 1,200 ต้น ปรับภูมิทัศน์และเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ผืนป่า บนพื้นที่ป่าสวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ