พล.ต.ท.ประจวบฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ชวนร่วมโครงการจิตอาสาตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ ปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น แสดงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม

ตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ จึงจัดทำ “โครงการจิตอาสาตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น” เพื่อแสดงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเริ่มปลูกครั้งแรกในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และปลูกต่อเนื่องจนครบหนึ่งล้านต้น ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ โดยมอบหมายให้หัวหน้าสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ มอบหมายตำรวจจิตอาสาในสังกัดสถานีตำรวจ ประสานผู้นำหมู่บ้าน สำรวจข้อมูลพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เช่นในที่ทำการสถานีตำรวจ พื้นที่ในความดูแลของสถานีตำรวจ วัด โรงเรียน ป่าชุมชน และความต้องการพันธุ์ไม้ของชาวบ้าน ตามจำนวนยอดกำลังพลในสถานีตำรวจนั้น ๆ ซึ่งตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ มียอดกำลังพลทั้งสิ้น 3,483 นาย รวมใช้พันธุ์กล้าไม้ทั้งสิ้น 1,044,900 ต้น

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวว่าได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น” โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ข้าราชการตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน บริเวณพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด อ.พร้าว จว.เชียงใหม่

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวต่อว่า ด้วยพื้นที่ จว.เชียงใหม่ ในอดีต เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่ป่าถูกทำลาย บุกรุก แผ้วถาง ทำให้ต้นไม้มีจำนวนลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งผลถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถาวร และในระยะยาว จิตอาสาตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ เห็นควรเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ให้มากที่สุด ซึ่งตั้งเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ กระจายตามพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธร จว.เชียงใหม่ และมีการดูแลรักษาให้เจริญเติบโตเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอเชิญชวนประชาชนในทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ให้คนและป่าพึ่งพาอาศัยกัน อันส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ