ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หน่วยบินตำรวจ จว.เชียงใหม่ ได้รับการประสานขอเฮลิคอปเตอร์ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 หน่วยบินตำรวจ จว.เชียงใหม่ ได้รับประสานจากทาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ขอการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ รับผู้ป่วยฉุกเฉินจาก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการรักษาด่วน

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ