ขอเวลาเพียง 5 นาที เพื่อความปลอดภัยของชีวิตน้อง ๆ ตำรวจทางหลวงพังงา ให้ความรู้เรื่องการจราจร เสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนระหว่างเดินทางบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตำรวจทางหลวงพังงา ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎจราจรเบื้องต้น เครื่องหมาย และป้ายจราจรต่าง ๆ บนถนน เช่น ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏบนท้องถนน รวมถึงได้ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน เช่น ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และการปั่นจักรยานมาโรงเรียนต้องใช้ช่องทางซ้ายสุด

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลและวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ของยานพาหนะ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยวซ้าย – ขวา กระจกมองหลัง และตรวจสอบระบบเบรก ก่อนใช้ยานพาหนะทุกครั้ง เพื่อเกิดความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเดินทางได้

กิจกรรมการให้ความรู้ 5 นาที มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ยานพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียน รวมถึงใช้ชีวิตประจำวันในเส้นทางต่าง ๆ ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ