1 กรกฎาคม ครบรอบ 90 ปี วันสถาปนาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร โฆษกสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กล่าวว่าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สพฐ.ตร.) มีจุดเริ่มต้นมาจากงานวิทยาการตำรวจซึ่งวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งปี 2565 นี้นับเป็นปีที่ 90 

สำหรับความเป็นมา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติในการกระทำความผิดของผู้ต้องหา และบุคคลทั่วราชอาณาจักร 

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การส่งกลับในกรณีเกิดเหตุวินาศภัย หรือเหตุพิเศษอื่น งานฐานข้อมูลวัตถุระเบิด การฝึกอบรมด้านงานพิสูจน์หลักฐาน และงานด้านวิทยาการตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการหาตัวผู้กระทำความผิด โดยใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จนทำให้สามารถปิดคดีสำคัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้หลายคดี เช่น คดีปล้นร้านทอง จว.ลพบุรี คดีวางระเบิดศาลพระพรหม คดีแพรวา 9 ศพ และคดีลัลลาเบล เป็นต้น ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญ สร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน แต่ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานจึงสามารถขยายผลจับกุมตัวคนร้ายได้ในที่สุด

ด้าน พล.ต.ท.วิระ จิรวีระ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (ผบช.สพฐ.ตร.) กล่าวว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และงานตรวจพิสูจน์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานสากล ปัจจุบันสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก National Association of Testing Authorities : NATA ประเทศออสเตรเลีย

โดยกลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และกลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งในปี 2565 สำนักงานฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจสอบรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 ห้องปฏิบัติการทดสอบชีววิทยาและดีเอ็นเอของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

ทั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จะมุ่งเน้นขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานให้ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เพื่อรองรับคดีอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่ว่า “เป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากร ที่มีมาตรฐานสากล ของกระบวนการยุติธรรม” พร้อมพัฒนาเพื่อก้าวสู่ปีที่ 91 ต่อไป

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ